Βιωματικές Εκπαιδευτικές Δράσεις μέσω των Τεχνών – Experiential Learning through the Arts

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ…

Παραποτάμιος Έρωτας,  Σ.Παπασωτηρίου, 1989 Μικτή τεχνική

Παραποτάμιος Έρωτας,
Σ.Παπασωτηρίου, 1989, Μικτή τεχνική

Το περιεχόμενο των δράσεων της ομάδας «Τέχνης Δράσεις – Art Acts» προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή ή οποιαδήποτε χρήση του υλικού των προγραμμάτων χωρίς τη γνώση και  την άδεια των εκπαιδευτριών θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και θα υφίσταται τις κυρώσεις του νόμου. 

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια/σεμινάρια “Τέχνης Δράσεις” στοχεύουν στην προσέγγιση της μάθησης με τρόπο βιωματικό και διαδραστικό, χρησιμοποιώντας ως μέσα δημιουργήματα και εκφάνσεις ποικίλων μορφών τέχνης.

Aπευθύνονται σε ενήλικα άτομα, ενήλικες ομάδες πληθυσμού καθώς και παιδιά 3-12 ετών. Ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα ενδιαφέροντος, η γνώση προσεγγίζεται πάντοτε βιωματικά, είτε ανακαλώντας την εμπειρία, το συναίσθημα, το όνειρο, είτε μέσω της δράσης, της φαντασίας, του παιχνιδιού.

Η επαφή με τις εικαστικές και παραστατικές τέχνες, τη λογοτεχνία και την εμπειρία της συντήρησης ιστορικών αντικειμένων διευκολύνει την πολυεπίπεδη κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με τον εαυτό και το περιβάλλον, τον μετασχηματισμό της ήδη υπάρχουσας γνώσης καθώς και την ενεργοποίηση της φαντασίας και δημιουργικότητας.
Θεωρώντας οτι “η νοημοσύνη είναι μια πολλαπλή πραγματικότητα” (H.Gardner) και οτι “η τέχνη έχει μια αποκαλυπτική διάσταση που μας οδηγεί πέρα από τα φαινόμενα” (M.Heidegger), η αισθητηριακή αντίληψη και η δράση αποτελούν βασικούς φορείς ερμηνείας και νοηματοδότησης.

Στα εργαστήρια οι συμμετέχοντες έχουν τον πρώτο ρόλο, αφού με τα κατάλληλα δημιουργικά ερεθίσματα καλούνται να ενεργοποιήσουν την κριτική τους σκέψη και φαντασία, ατομικά και συνεργατικά, σε ένα ταξίδι γνώσης και ψυχαγωγίας.
Οι συναντήσεις είναι αυτοτελείς ή με τη μορφή θεματικών ενοτήτων.

«Γιατί εκτός της αναζήτησης, εκτός της πράξης, δεν νοείται ανθρώπινη οντότητα. Η γνώση αναδύεται μόνο μέσα από την δημιουργία και την επαναδημιουργία, μέσα από την ακούραστη, συνεχή, ελπιδοφόρα αναζήτηση που τα ανθρώπινα όντα επιδιώκουν μέσα στον κόσμο, με τον κόσμο, και μεταξύ τους.»

Paulo Freire – Pedagogy of the Oppressed (Η παιδαγωγική του καταπιεσμένου)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: