Βιωματικές Εκπαιδευτικές Δράσεις μέσω των Τεχνών – Experiential Learning through the Arts

Henry Mosler The Christmas Tree

Henry Mosler The Christmas Tree , 1916

Η μαγεία της παιδικής φαντασίας ας είναι το καταφύγιό μας αυτές τις γιορτινές μέρες!

Χρόνια πολλά!!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: