Βιωματικές Εκπαιδευτικές Δράσεις μέσω των Τεχνών – Experiential Learning through the Arts

Archive for October, 2015

ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ART ACTS, 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 12.30μμ, 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΣΑΜΟΥ 46, ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ

ΟΙ ΤΕΧΝΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ “ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ¨