Βιωματικές Εκπαιδευτικές Δράσεις μέσω των Τεχνών – Experiential Learning through the Arts

Archive for April, 2015

ΜΟΝΕ- ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ – ΓΚΩΓΚΕΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ

Η ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ – 26/ΑΠΡ., 10 & 24 ΜΑΪΟΥ – ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΝΕ, ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ, ΓΚΩΓΚΕΝ

Η ΟΜΑΔΑ “ΤΕΧΝΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ” ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΕΜΑΤΗ ΜΕ ΙΕΡΟ ΦΩΣ!

Carl Heinrich Bloch - The Resurrection

Carl Heinrich Bloch – The Resurrection